امتیاز این آیتم
(1 vote)

 

 

ماه تاریخ برگزاری عنوان کارگاه شهریه کارگاه ساعت برگزاری مدرس
فروردین 96/01/31 کارگاه برنامه نویسی با Java رایگان 5 تا 8 عصر مانی میرجوادی
اردیبهشت 96/02/14 کارگاه عمومی شبکه 30,000 تومان 5 تا 8 عصر ایمان شادمهری
اردیبهشت 96/02/28 کارگاه DHCP Failover Clustering 55,000 تومان 5 تا 8 عصر ایمان شادمهری
خرداد 96/03/11 کارگاه پیکربندی Raid در سرور HP 150,000تومان 5 تا 8 عصر خانم بهره مند
خرداد 96/03/25 کارگاه File Server 2012 55,000 تومان 5 تا 8 عصر ایمان شادمهری

 

 

عنوان دوره  مدرس تعداد جلسات  ساعت کلاس روز تاریخ برگزاری محل برگزاری شهریه کارگاه تومان سرفصل ثبت نام وضعیت
MTCNA(فشرده) ایمان شادمهری 1 5 تا 8 عصر چهارشنبه الی جمعه 96/01/31 هیوا شبکه 30,000
MTCNA(عادی) ایمان شادمهری 1 5 تا 8 عصر روزهای زوج 96/02/14 هیوا شبکه 30,000
MTCWE ایمان شادمهری 1 5 تا 8 عصر پنجشنبه-جمعه 96/02/28 هیوا شبکه 30,000
MTCRE ایمان شادمهری 1 5 تا 8 عصر پنجشنبه-جمعه 96/03/11 هیوا شبکه 30,000
MTCUME ایمان شادمهری 1 5 تا 8 عصر پنجشنبه الی جمعه 96/03/11 هیوا شبکه 30,000
MTCINE ایمان شادمهری 1 5 تا 8 عصر چهارشنبه الی جمعه 96/03/11 هیوا شبکه 30,000
MTCTCE ایمان شادمهری 1 5 تا 8 عصر پنجشنبه-جمعه 96/03/11 هیوا شبکه 30,000

 

 

 

ادامه مطلب